antstingti

antstingti
1 antstìngti (ž.) intr. J; paviršiui tirštėti, kietėti. \ stingti; antstingti; apstingti; atstingti; įstingti; nustingti; pastingti; prastingti; sustingti; užstingti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apstingti — 1 apstìngti intr. Rtr, KŽ 1. M, Š džiūstant, vėstant šiek tiek sukietėti: Purvas jau apstìngęs DŽ1. Sudėtas plytas palaikė par dieną, kol anos apstìngo Vkš. Per dieną kiek prapučia vėjas, apstingsta žaizdotos pravėžų išplėšos J.Balt. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstingti — 1 atstìngti intr. Rtr, KŽ 1. LVI198 atsileisti sukietėjusiam, sustingusiam: Drapanos sušalusios jau atstìngo, t. y. atsileido J. Sustingo žemė ir be pavaserio nebeatstìngo Sb. Numirėlis atstìngo Š. 2. pasidaryti kiek judriam, lanksčiam:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustingti — 1 nustìngti intr. KŽ 1. nustėrti išsigandus: Pamatė kareivius, ir nustìngo visi Ėr. 2. netekti sąmonės, nualpti: Stingsta stingsta ir nustìngo ligonis Šts. Kaip ana jau nustìngsta, reik mesti į tą [v]andenį su ledu Trk. stingti; antstingti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastingti — 1 pastìngti intr. 1. vėstant, šąlant sutirštėti, sutenėti: Tas kisielius išverda, pastìngsta – kaip šaltienė Vdn. ║ apdiržti: Bulbės kiek pastìngo, nebe tokios gardžios kaip tuoj išvirusios Ėr. ║ NdŽ, Rk, Užp truputį pašalti (apie žemę): Dieną …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prastingti — 1 prastìngti intr.; Q122, CI462, Lex23 vėstant, šąlant, džiūstant kiek sutirštėti, sutenėti, sukietėti. stingti; antstingti; apstingti; atstingti; įstingti; nustingti; pastingti; prastingti; sustingti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stingti — 1 stìngti, sta, o intr. Š, NdŽ, KŽ 1. R, MŽ, K, L, Rtr, NdŽ vėstant, šąlant darytis kietam, kietėti, tenėti: Kad pienas nukerėtas, tai stingsta N. Košė šalta ir taukai stìngsta, nebskanu valgyti Vkš. Stìngstant [taukams] įdedu pipirų, druskos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sustingti — 1 sustìngti intr. Rtr, Š, KŽ, DŽ1 1. R, MŽ, Sut, N, K, M, L vėstant, šąlant, džiūstant sutirštėti, sukietėti, sutenėti: Sustingęs pienas SD459. Košelyną išnešė į pryšninkę, kad greičiau sustiñgtų Vkš. Šaltiena (drebučiai) jau sustìngo NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užstingti — 1 užstìngti intr. 1. vėstant sukietėti, sutenėti: Paskui šitą skysčių verda, anas toks ažustìngsta, ir kisielius Kkl. ║ apdiržti: Ažustìngus mėsa stovi, stovi in stalų [vestuvėse], niekas jos nevalgo Klt. Nukaitinta baltai geležis ant oro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įstingti — 1 įstìngti intr. Š, Rtr įšalti. stingti; antstingti; apstingti; atstingti; įstingti; nustingti; pastingti; prastingti; sustingti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”